ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์