องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 143
เดือนนี้24,857
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)79,308
ทั้งหมด 280,000

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR Code


No Gift Policy


volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ขอเชิญร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
11 กันยายน 2566 สำนักปลัด อบต.ตาเบา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อนฯ ณ ห้องประชุม อบต.ตาเบา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 64 คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตาเบา...
11 กันยายน 2566 นางเนตรนภา เหมือนวาจา นายก อบต.ตาเบา ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ต่อสมาชิกสภา อบต.ตาเบา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาฯ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่่น ประจำปี 2566
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง
นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม "ประเพณีฮาวปลึงกระแบ็ย" (เรียกขวัญกระบือ) ประจำปี 2566
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder กิจการสภา อบต.ตาเบา
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนบลตาเบา สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาสมับสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194