องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [8 พฤศจิกายน 2565]
โครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็ก 2 - 5 ปี ประจำปี 2565 [24 สิงหาคม 2565]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่่น ประจำปี 2565 [22 สิงหาคม 2565]
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "ตาเบาคัพ"ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 [26 กรกฎาคม 2565]
ตรวจรับโครงการถนนลาดยางสายบ้านตาเตียว หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [21 กรกฎาคม 2565]
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 [12 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สุรินทร์ และ อบต.ตาเบา ร่วมสำรวจถนน ประสานแผนพัฒนาระดับอำเภอ สายบ้านสวาย ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านโคกเพชร ตำบลโคกยาง [26 พฤษภาคม 2565]
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "ตาเบาคัพ" ครั้งที่ 22/2565 [25 พฤษภาคม 2565]
โครงการฝึกอบรม "กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ิอพัฒนาศักยภาพให้กับคณะฝ่ายบริหารท้องถิ่น และฝ่ายสภาท้องถิ่น" [22 เมษายน 2565]
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทรายตำบลตาเบา ปี 2565 [12 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 76 รายการ)