messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
full

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 62
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา "ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา" ปี 2567[12 กรกฎาคม 2567]
กิจกรรมหนูน้อยปลูกพืชผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา[28 พฤษภาคม 2567]
โครงการอนุรักษ์ประเพณี “ฮาวปลึงกระแบ็ย” ประจำปี 2567[16 พฤษภาคม 2567]
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งานประเพณี “ก่อเจดีย์ทราย” ประจำปี 2567[12 เมษายน 2567]
ประกาศเจตนารมณ์ต่อการทุจริต[25 มีนาคม 2567]
กิจกรรมแสดงผลงาน/นิทรรศการ/บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566[22 มีนาคม 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "ตาเบาคัพ" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567[5 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมการแข่งขันตำข้าวหอมมะลิลีลา ในงาน"มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566" ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์[18 พฤศจิกายน 2566]
มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา [13 กันยายน 2566]
11 กันยายน 2566 สำนักปลัด อบต.ตาเบา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อนฯ ณ ห้องประชุม อบต.ตาเบา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 64 คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตาเบา...[12 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 110 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194