องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
17 มีนาคม 2565 อบต.ตาเบา รับมอบนโยบายจากท่านนายอำเภอปราสาท "นายกองโทเสนีย์ มะโน"
รายละเอียด : นายอำเภอปราสาท "นายกองโทเสนีย์ มะโน" พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปราสาท นายจรูญ ดวงพร สาธารณสุขอำเภอปราสาท นายเชี่ยวชิต สวดธรรมกิตต์ พัฒนาการอำเภอปราสาท นายสุพจน์ ภูมิสุข เกษตรอำเภอปราสาท นางสาวสุราลัย แตะต้อง ท้องถิ่นอำเภอปราสาท นายเขมทัต วรรณสัย ปลัดอำเภอ และ นางสาวรุจิรา พิมพ์สวัสดิ์ ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพบปะ มอบนโยบายของนายอำเภอปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อบต.ตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางเนตรนภา เหมือนวาจา นายก อบต.ตาเบา และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตาเบา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ตาเบา ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบายจากท่านนายอำเภอ เพื่อให้การบูรณาการ การอำนวยการ การประสานงาน การปฏิบัติงานทุกระดับ มีความเชื่อมโยง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานตามภารกิจที่ให้ประสบผลสำเร็จฯ
ผู้โพส : admin