messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 52
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านโคลด ตำบลโคกยาง กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตาลหาร หมู่ที่ 6 สายทางจากบ้านนายเภา - บ้านนางยุพา คิดดีจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน นางจริยะ สัญจรดี - เยื้องมาทางบ้านนายวิชัย คิดดีจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ 18 สายทางเส้นบ้านปอยจุม - โรงเรียนบ้านตาเตียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ 14 สายทางจากบ้านนายสุรัช - บ้านนายฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 สายทางจากทางแยกบ้านนายไพ - แยกบ้านนายชาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และ โรงเรียน จำนวน 6 โรง สำหรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุทรายสำหรับก่อเจดีย์ทราย ตามโครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 (เส้นทางบ้านนายธวัช มีธรรมยุติ - นานายสมบัติ สุดยอดสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านภูมิสตึง หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายสด จิตเอก - สามแยกบ้านนายกฤษฎา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างขุดลอกหนองน้ำ (หนองแสร็ยโสกม) บ้านกันตาลหาร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านตาเบา หมู่ที่ 2 (เส้นทางจากคอกวัวนางจรรยา ภาคะ - บ่อขยะเก่าเส้น 24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 (จากบ้านนางเส็ล สัญจรดี - บ้านนายตอย ชูชื่นแพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 (จากบ้านนายจักรพงษ์ สุรินทร์ทรานนท์ - ถนน 24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตรวจเช็คระยะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9037 สุรินทร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กต 1330 สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ 001-58-002 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย (ชุดเครื่องเเบบ อปพร. จำนวน 50 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ตาเบา ผู้นำชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาบริการรถศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.ตาเบา ผู้นำชุมชน และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม ตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลตาเบา จำนวน 9 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อลูกโป่งอัดลมสำหรับติดป้ายผ้าเเพร ประกอบพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาเยาวชนเเละประชาชนต้านยาเสพติด ตาเบาคัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กต 1330 สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ 001-58-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด งานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด (เก้าอี้สำนักงานและตู้เหล็กแบบบานเลื่อนทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 6 ช่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปันรัว หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนายสมศักดิ์ น่าชมถึงบ้านนายพุสดี โพนดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปอยจุม หมู่ที่ 18 สายทางบ้านปอยจุม นานางประภาศิริ ถึงทางไปบ้านปันรัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
1 - 50 (ทั้งหมด 914 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
บุคลากรภายใน
1704992400 ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194