messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 46
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านโคลด ตำบลโคกยาง กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 เชื่อมบ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 917 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,585 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านโคกจราบ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านหินโคน ตำบลโคกตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านตาเตียว หมู่ที่ 3 หมู่บ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ชนิดลากจูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านสวาย ตำบลตาเบา - บ้านสวายทอง ตำบล กังแอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 400
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านตาเบา หมู่ที่ 2 - บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 390
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านปอยจุม หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 388
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านปะปูล - บ้านโคกจราบ ตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 369
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ลำห้วยเสนง) แบบ มข.2527 ( ท 4 01 ) บ้านกระเพอโร หมูที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 477
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหน้าหนองน้ำสาธารณะ (หนองปะปูล)บ้านปะปูล หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 496
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recyeling หมู่ที่ 15 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 471
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 17 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 471
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in- Place Recyeling บ้านสวายจู หมู่ที่ 16 ตำบลตาเบา เชื่อมต่อบ้านกันตาหาร หมู่ที่ 6 ตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 490
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in-Place Recyeling บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลตาเบา เชื่อมต่อ บ้านก๊วล ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 454
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1588870800 ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194