ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองที่ดินของรัฐ (ป่าสดุสดุน)
รายละเอียด : เนื่องจากใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่ท่านครอบครองอยู่นั้นได้หมดอายุแล้ว ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์จะออกมาให้ประชาคมอีกครั้งหากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนเกษตรกรได้ตามปกติ
ชื่อไฟล์ : h3jC2DyThu22817.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้