ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาโดยนางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา และคณะ ออกเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ชื่อไฟล์ : JOk3r0hWed93813.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาโดยนางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา และคณะ ออกเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้กักตัวจาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


ชื่อไฟล์ : spGs9YpWed93821.jpg