ชื่อเรื่อง : อบต.ตาเบา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ
ชื่อไฟล์ : isZK1uVWed112140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้


ชื่อไฟล์ : AOBRuuXWed112204.jpg

ชื่อไฟล์ : X84lOH7Wed112212.jpg

ชื่อไฟล์ : G9ka91XWed112221.jpg

ชื่อไฟล์ : GFamEBbWed112234.jpg

ชื่อไฟล์ : K4NwnxCWed112316.jpg

ชื่อไฟล์ : HMjzcPIWed112326.jpg

ชื่อไฟล์ : IpxuwdPWed112354.jpg

ชื่อไฟล์ : FHEi6IaWed112413.jpg