ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : tw5BfyMMon90544.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Rvto3rsMon90552.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้