ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/6/27572_1_1655953488474.pdf?time=1655953612588&fbclid=IwAR1ruavJTmWDMsnz_lvimXgJcJzDWU0c2HnnB2IeUh_U2sL7lf_r1-ed674&fs=e&s=cl
ชื่อไฟล์ : JIAkmdAWed124706.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้