ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
รายละเอียด : http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/6/27572_1_1655953488474.pdf?time=1655953612588&fbclid=IwAR1ruavJTmWDMsnz_lvimXgJcJzDWU0c2HnnB2IeUh_U2sL7lf_r1-ed674&fs=e&s=cl
ชื่อไฟล์ : BFrQKVQWed10023.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QiHFlJuWed10007.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tNS46MRWed125954.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้