ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น Xerox Workcenter 5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง