ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7284 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง