ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเเละเช็คระบบเครื่องยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กต 1330 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง