ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง