ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง