ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล ระหว่างวันที่ 1 - 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง