ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนล้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9037 สุรินทร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง