ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงตามโครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง