ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุเจก หมู่ที่ 15 (เส้นทางซอยบ้านเพื่อนถึงลำห้วยเสนง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง