ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง