ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสตึง หมู่ที่ 9 (เส้นเชื่อมบ้านภูมิสตึง - บ้านจบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง