ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตาลหาร หมู่ที่ 6 (จากถนนลาดยาง - บ้านนายสงบ คิดดีจริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง