องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo อบต.ตาเบา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
photo งานป้องกันฯ อบต.ตาเบาลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) ณ ร.ร.บ้านตะคร้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo งานช่าง อบต.ตาเบาลงพื้นที่ สำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาโดยนางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา และคณะ ออกเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองที่ดินของรัฐ (ป่าสดุสดุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo งานป้องกันฯ อบต.ตาเบาลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) ณ ร.ร.บ้านสวาย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo จดหมายข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo จดหมายข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ความรู้ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง LAND AND BUILDING TAX (ฉบับภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลตาเบา สมัยสามาญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนอายุ 2 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวนที่ 16 พ.ค. 2564) ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สาเหตุ อาการ ของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันเมื่อถูกสุนัข หรือ แมว กัด-ข่วน คาถา 5 ย. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพั poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สัมยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565,ประกาศเรียกประชุมสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ขยายกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
photo ประชาสัมพันธ์ แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ เรื่องการติดป้ายร้านค้า ให้มายื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
1 - 20 (ทั้งหมด 92 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194