องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
description ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "ตาเบาคัพ" ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ตำบลตาเบา กำนัน และผู้ใหญ่บ้านตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนอายุ 2 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวนที่ 16 พ.ค. 2565) ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การห่อข้าวต้ม และทำขนมเทียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงาน เปิดเผยรายงานการเงินเเละรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565 ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
photo นายก อบต.ตาเบา กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ในการประชุมสภา อบต.ตาเบา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1) ทั้งนี้รายการประเมินราคาของที่ดินและสิ่งป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา ก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตั้งแต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
1 - 20 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3 4 5 6