messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
full

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 57
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
19 กรกฎาคม 2567
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา "ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา" ปี 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 3
14 มิถุนายน 2567
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ โดย : adminเปิดอ่าน : 8
12 มิถุนายน 2567
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : adminเปิดอ่าน : 6
12 มิถุนายน 2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสิรมกีฬา ปี 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 10
12 มิถุนายน 2567
ข้อมูลสนามกีฬาตำบลตาเบา โดย : adminเปิดอ่าน : 5
10 มิถุนายน 2567
คำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll โดย : adminเปิดอ่าน : 43
10 มิถุนายน 2567
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : adminเปิดอ่าน : 6
1 มีนาคม 2567
e ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเเละงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 37
29 กุมภาพันธ์ 2567
find_in_page ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีการศึกษา 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 166
24 มกราคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 70
1 มกราคม 2567
ประชาสัมพันธ์แจ้งพนักงานส่วนตำลบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ อบต.ตาเบาครบ ๑ ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส poll โดย : adminเปิดอ่าน : 34
1 มกราคม 2567
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 5
4 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
30 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/ปฏิบัติ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 43
27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 42
6 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 82
25 ตุลาคม 2566
การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ อบต.ตาเบา poll โดย : adminเปิดอ่าน : 36
13 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์คำสั่งเเบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 24
13 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ประกาศช่องทางการเเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอืนใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 17
9 ตุลาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 52
1 - 20 (ทั้งหมด 202 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194