messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
full

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 61
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

group สำนักปลัด
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(น.ส.จุฬา สว่างภพ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางธนิตา พรหมพิทักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(น.ส.ศุภลักษณ์ สายยศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(น.ส.พิมนภา เมืองพวน)
นิติกรปฏิบัติการ
(น.ส.สุภาวดี พรมรินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
(นายสมศักดิ์ ยิ่งบำรุง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ่าสิบเอกณัฐพงษ์ รัตนวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายทองดี คงสืบเสาะ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(น.ส.สุวดี มั่นชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(นายนิพนธ์ คิดนุนาม)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(นายบุญนำ เทือกทา)
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(นายสวด สอนดี)
นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)
(น.ส.วรรณี มัทธุรี)
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายวิภพ น่าชม)
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายฤทธิศร แก่นสุข)
คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายประภัย ยังกล้า)
คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายภาสวรรณ เหลี่ยมดี)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(น.ส.วริศรา เจือจันทร์)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นางสัจจา เจือจันทร์)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายอภิชาติ เหลี่ยมดี)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายจตุรพร พรหมอารักษ์)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายอนุกร แย้มงาม)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายอนุพงศ์ โกรธกล้า)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายอดิศร ประสมสุด)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194