messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
full

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 38
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 153
คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตเเละประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 63
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามรส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 35
ประกาศมาตรการตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดเเย่งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 47
ประกาศมาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤ๐ติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 69
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ เเละเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศมาตรการ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาปรโยชน์สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 36
คำสั่ง อตบ. ตาเบา ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รับเเจ้งปัญหารการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 55
เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 50
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 70
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 130
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 395
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194