messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
full

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 63
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
รายงานแสดงผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมฯ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 44
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 109
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 140
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 277
การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ในปีที่ผ่านมา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 415
ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 385
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 393
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 390
ประกาศมาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 380
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 393
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 388
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194