องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การเลื่อนขั้นเงินเดือน
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การรับโอน
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การสรรหาและการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เส้นทางความก้าวหน้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และบทลงโทษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
description การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file การประกาศหลักเกณฑ์การประเมินขั้น ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลกร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
photo การอบรมพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน (รับโอนย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
photo การประกาศให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2