องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 448
เดือนนี้ 7,114
เดือนที่แล้ว 13,707
ทั้งหมด 58,151

public สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ.

สภาพเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

    อุตสาหกรรม/ธุรกิจ

           ร้านเฟอร์นิเจอร์                 1          แห่ง

   การพาณิชยกรรมและบริการ

          สถานีน้ำมัน

          จำนวนสถานีน้ำมัน/ปั้ม            1        แห่ง

          สถานประกอบการ

          จำนวนโรงสีข้าว                   68      แห่ง                                                                

          จำนวนร้านค้า                      90       แห่ง

          จำนวนร้านซ่อมรถจักยานยนต์     4      แห่ง

          จำนวนร้านซ่อมโทรทัศน์,วิทยุ      1      แห่ง   

          จำนวนโกดังสินค้า                      1      แห่ง

          จำนวนเสาเครือข่ายโทรศัพท์       1       แห่ง

พืชเศรษฐกิจ

            ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่ทำการเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา