องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
public สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ.
สภาพเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม/ธุรกิจ ร้านเฟอร์นิเจอร์ 1 แห่ง การพาณิชยกรรมและบริการ สถานีน้ำมัน จำนวนสถานีน้ำมัน/ปั้ม 1 แห่ง สถานประกอบการ จำนวนโรงสีข้าว 68 แห่ง จำนวนร้านค้า 90 แห่ง จำนวนร้านซ่อมรถจักยานยนต์ 4 แห่ง จำนวนร้านซ่อมโทรทัศน์,วิทยุ 1 แห่ง จำนวนโกดังสินค้า 1 แห่ง จำนวนเสาเครือข่ายโทรศัพท์ 1 แห่ง พืชเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่ทำการเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ