องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932บริการข้อมูล
thumb_up facebook
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173
public สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ.
สภาพเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม/ธุรกิจ ร้านเฟอร์นิเจอร์ 1 แห่ง การพาณิชยกรรมและบริการ สถานีน้ำมัน จำนวนสถานีน้ำมัน/ปั้ม 1 แห่ง สถานประกอบการ จำนวนโรงสีข้าว 68 แห่ง จำนวนร้านค้า 90 แห่ง จำนวนร้านซ่อมรถจักยานยนต์ 4 แห่ง จำนวนร้านซ่อมโทรทัศน์,วิทยุ 1 แห่ง จำนวนโกดังสินค้า 1 แห่ง จำนวนเสาเครือข่ายโทรศัพท์ 1 แห่ง พืชเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่ทำการเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : สายตรง 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : สายตรง 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194