องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 63
เดือนนี้24,857
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)79,308
ทั้งหมด 280,000

group กองคลัง
(นางรพิพรรณ ศรีน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0848979416
(นางสาวีนี ไชยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(น.ส.ประภาภรณ์ พิศิลป์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางเอมอร บุตโสภา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางบุญต่อ สุดยอดสุด)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวแสงจันทร์ หฤทัยถาวร)
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(น.ส.ปนัดดา โชควรพาณิชน์)
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ว่าง)
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194