messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 71
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

group กองช่าง
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
(นายสุรเชษฐ สัญจรดี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายปิยะพงษ์ เลี่ยมดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายอนุชา แย้มงาม)
คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธนวัฒน์ สุชาติสุนทร)
คนงานทั่วไป (งานโยธา) พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194