องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
group สมาชิกสภา
นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โทร : 0873053279
นายสุขทน สมปาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โทร : 0862628451
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
เลขานุการสภาฯ
โทร : 0817607194
นายสงวนชัย สมปาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
โทร : 0823185085
นายสุริยะ ธานีพูน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
โทร : 0881204179
นางเสรี ขำหลักร้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
โทร : 0644583535
นางคำรณ ได้ไซร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
โทร : 0912152870
นายประยุทธ คิดดีจริง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
โทร : 0935279298
นายสุดท้าย ถึงดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
โทร : 0657491910
นายสุทัศน์ สุดตะลาวดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
โทร : 0823695921
นางยุพิน คงสืบเสาะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
โทร : 0868696104
นายปัญญา คิดนุนาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
โทร : 0892291563
นางรัตมณี น่าชม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
โทร : 0628832037
นางวรรณี ติราวรัมย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
โทร : 0621500752
นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
โทร : 0652439772
นายพายัพ ประดุจนาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
โทร : 0944860108
นายสุราช มีชื่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
โทร : 0874597994
นายประกาสิทธิ์ สอดศรีจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
โทร : 0860788110
นายประมูล ธานีพูน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
โทร : 0872587205
นายสำเร็จ เอ็นยอด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
โทร : 0647636753