องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร)
ปลัดอบต.ตาเบา
โทร : 0817607194
(ไม่มีกรอบอัตรากำลัง)
รองปลัด อบต.
โทร : -
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(นางรพิพรรณ ศรีน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0848979416
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
(นางยรรยง ไชยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0801591560


× องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา