องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 27
เดือนนี้ 6,693
เดือนที่แล้ว 13,286
ทั้งหมด 57,730

visibility ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ อบต.

ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๓ อย่าง และมีความหมาย ดังนี้

๑. พรหมสี่หน้า หมายถึง เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ มี ๔ หน้า เชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลกหรือเทพในพรหมโลก ตามคติพระพุทธศาสนา จำพวกมีรูป เรียก “รูปพรหม” คือผู้มีพรหมวิหารทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จึงหมายถึงการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชนในกาลข้างหน้าด้วยการมองเห็นทั้ง ๔ ด้าน ๔ ทิศ ประกอบกับหลักพรหมวิหาร ๔ ประการของผู้นำ

๒. พระอาทิตย์ หมายถึง เทวดาพระเคราะห์คือสุริยาทิตย์ที่เป็นหนึ่งในจักรวาลที่ปรากฏอย่างเสมอต้นเสมอปลายมีความมั่นคง เที่ยงธรรม และมีคุณธรรม อันจะเอื้อประโยชน์ต่อมวลประชาราษฎร เพื่อความผาสุกของราษฎรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. รวงข้าว หมายถึง พืชล้มลุกจำพวกหญ้า มีหลายชนิดใช้เป็นอาหารหลัก จึงหมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบามีการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและมีความรุ่งเรืองของธัญพืชจำพวกข้าวที่มีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยความเพียงพอและสมดุล

สรุปได้ว่า ตราสัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีความหมายได้ว่า มีความรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ของธัญพืช ข้าวปลาอาหาร มีผู้นำที่มองการณ์ไกลไปข้างหน้า ทั้ง ๔ ด้าน ๔ ทิศ ผู้นำมีหลักพรหมวิหาร ๔ ในการปกครองชุมชนและผู้นำมีความเที่ยงธรรม มีคุณธรรมและมีความชอบธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการพัฒนาอันจะเอื้อประโยชน์และความผาสุกของประชาราษฎรและชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยความพูนสุขตลอดไป

 

 

 

 

 

 

 

 
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา