messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสิรมกีฬา ปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ข้อมูลสนามกีฬาตำบลตาเบา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
คำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ฯ
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคา โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

folder รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.ตาเบา) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder กิจการสภา อบต.ตาเบา
เรียกประชุมฯสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2566 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
เรียกประชุมฯสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี2566
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
เรียกประชุมฯสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ตาเบา
ระเบียบ/กฎหมาย

folder ศูนย์ข้อมูลข่าวมูลสาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194