messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
full

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 40
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 45
สื่อแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 115
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 128
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่่ยงปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 108
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 158
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 276
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 273
มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 294
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 272
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 278
ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 402
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 378
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194