messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
full

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 64
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า (กองช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า (กองช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมเเซม เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการ ผ้าอ้อม ผู้ป่วยเเละผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้าง โอเวอร์เลย์ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 19 สายทางถนนภายในหมู่บ้านจบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้าง โอเวอร์เลย์ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านปะปูล หมู่ที่ 13 สายทางจากแยกบ้านนายหม คลายโศก - เขตบ้านกระวัน ตำบลหนองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า (กองช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และ โรงเรียน จำนวน 6 โรง สำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเบา หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนางยุวดี - บ้านนางจรูญ เปรียบดีสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเวง หมู่ที่ 1๗ สายทางจากสี่แยกบ้านครูชนัดดา เสลานัน ถึงถนนหมายเลข ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านภูมิสตึง หมู่ที่ 9 สายทางเลียบลำห้วยเสนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านกระเพอโร หมู่ที่ 7 สายทางบ้านกะเพอโร - บ้านโชค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านปันรัว หมู่ที่ 5 สายทางบ้านปันรัวเชื่อมบ้านสวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเบิก หมู่ที่ 10 สายทางจากบ้านนายสุดตรี ยอดเสาดี - สี่แยกลาดยางศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านโคลด ตำบลโคกยาง กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันตาลหาร หมู่ที่ 6 สายทางจากบ้านนายเภา - บ้านนางยุพา คิดดีจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชค หมู่ที่ 1 สายทางบ้าน นางจริยะ สัญจรดี - เยื้องมาทางบ้านนายวิชัย คิดดีจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยจุม หมู่ที่ 18 สายทางเส้นบ้านปอยจุม - โรงเรียนบ้านตาเตียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลำพุก หมู่ที่ 14 สายทางจากบ้านนายสุรัช - บ้านนายฉลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 สายทางจากทางแยกบ้านนายไพ - แยกบ้านนายชาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านโคลด ตำบลโคกยาง กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านโคลด ตำบลโคกยาง กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และ โรงเรียน จำนวน 6 โรง สำหรับวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านโคลด ตำบลโคกยาง กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุทรายสำหรับก่อเจดีย์ทราย ตามโครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาบริการดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In place Recycling สายทางบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านโคลด ตำบลโคกยาง กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 (เส้นทางบ้านนายธวัช มีธรรมยุติ - นานายสมบัติ สุดยอดสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านภูมิสตึง หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายสด จิตเอก - สามแยกบ้านนายกฤษฎา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างขุดลอกหนองน้ำ (หนองแสร็ยโสกม) บ้านกันตาลหาร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านตาเบา หมู่ที่ 2 (เส้นทางจากคอกวัวนางจรรยา ภาคะ - บ่อขยะเก่าเส้น 24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 (จากบ้านนางเส็ล สัญจรดี - บ้านนายตอย ชูชื่นแพง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 (จากบ้านนายจักรพงษ์ สุรินทร์ทรานนท์ - ถนน 24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,ตรวจเช็คระยะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9037 สุรินทร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0003 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กต 1330 สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ 001-58-002 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย (ชุดเครื่องเเบบ อปพร. จำนวน 50 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล ประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
1 - 50 (ทั้งหมด 1149 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
บุคลากรภายใน
1708966800 ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194