messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 69
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อุดหนุน 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ผด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.ตาเบา) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
e ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างออกแบบ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบกลาง) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ชนิดลากจูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขุดลอกหน้าหนองน้ำสาธารณะ (หนองปะปูล)บ้านปะปูล หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง แผนจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 407
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194