องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
group คณะผู้บริหาร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นายมงคล ยอดลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นายสุทิศ ธานีพูน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นางสาวสุนันทา กายดีสุด
เลขานุการนายก อบต.ตาเบา